MUDr. MAGDALENA DOSBABOVÁ
VAŠE CERTIFIKOVANÁ KOUČKA


PODROBNĚ O KOUČOVÁNÍ

Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.

Dle Etického kodexu ICF jsem vázána mlčenlivostí.
Vše, o čem spolu budeme mluvit, zůstane mezi námi. 
Veškeré mé koučovací dovednosti jsem získala během výcviku založeném na práci
jednoho z nejvyhledávanějších evropských koučů Sira Johna Whitemorea (metoda GROW)
a  úspěšného amerického spisovatele a kouče Timothyho Gallweye (metoda INNER GAME). 

Vedoucím výcviku a dalšího mého vzdělávání je Ing. Jiří Kunčar PCC (Koučink centrum Praha).

KOUČOVÁNÍ

Je to proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.
Podrobnější informace naleznete na stránce "O KOUČOVÁNÍ".

PRŮBĚH KOUČOVÁNÍ

Kouč pomáhá koučovanému nejprve zformulovat cíl, zadání, na kterém budou pracovat. A pak ponejvíce klade koučovanému otevřené, nenávodné otázky, které ho mají přivést k danému cíli. Detailně je průběh koučování rozepsán na stránce "O KOUČOVÁNÍ".

KOUČOVÁNÍ NENÍ PORADENSTVÍ

Koučování není poradenství. Kouči rozvíjejí potenciál klientů pomocí kladení silných otázek, aktivního naslouchání a přímé komunikace.
Kouči často mají také roli konzultantů/mentorů – rady však udělují jen v oblastech, ve kterých mají prokazatelnou expertízu a výhradně se souhlasem klienta.

CÍL KOUČOVÁNÍ

Koučování je moderní metoda vedení lidí. Avšak oproti jiným metodám, je koučování založeno na rozvoji jedinečného potenciálu konkrétního člověka. Cílem je tedy podpora sebedůvěry koučovaného ve smyslu, kdy si sám v sobě uvědomí své kvality a bude schopen je aplikovat do svého běžného nebo pracovního života. (Whitmore, 2014)


RESPEKTUJI ZÁKLADNÍ HODNOTY KOUČOVÁNÍ dle ICF
Mezinárodní federace koučů

image
PROFESIONALITA

Zavazuji se ke koučovacímu myšlení a profesionální kvalitě, která zahrnuje odpovědnost, respekt, integritu, kompetenci a dokonalost.

image
LIDSKOST

Zavazuji se k lidskosti, laskavosti, soucitu a úctě k ostatním.

image
RESPEKT

Zavazuji se používat koučovací myšlení ke zkoumání a pochopení potřeb druhých, abych mohla vždy praktikovat spravedlivé procesy, které vytvářejí rovnost pro všechny.

image
ETICKÝ KODEX ICF

Etický kodex ICF mne zavazuje k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům.

Před prvním koučováním strávíme určitý čas zmapováním Vaší současné situace (přibližně 20 min.).
Veškeré informace, které mi sdělíte, považuji za důvěrné (viz Etický kodex ICF).
Tato úvodní konzultace je zdarma a po vzájemné domluvě můžeme pokračovat koučováním.


S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

SEBEPOZNÁNÍ A OBJEVENÍ ŽIVOTNÍ CESTY

  • Koučink pomáhá objevit, kým skutečně jste, kým chcete být a kam chcete směřovat. Koučink také vede k sebepoznání a objevení skrytého vnitřního potenciálu a objevení smyslu života, nebo životního poslání.

STRES A EMOCE

  • Koučování pomůže snížit stres v práci či v osobním životě. Vede k pochopení vlastních myšlenek a emocí. Následují kroky k tomu, jak zvládat své negativní myšlenky a emoce a jak je využít pro svůj růst.

SEBEVĚDOMÍ

  • Koučování vám pomůže zvýšit sebevědomí a sebehodnotu. Objevíte své silné stránky a naučíte se je rozvíjet.

OSOBNÍ RŮST

  • Pomůže vám objevit a získat dovednosti, které potřebujete k dalšímu rozvoji a růstu v jakékoliv oblasti života.

PSYCHICKÉ ZDRAVÍ

  • Koučink je klíčový také při zotavování z různých psychických onemocnění jako je deprese, úzkost, sociální a jiné fobie, panické ataky a další. Pomáhá klientovi zvládat jeho stavy a naučit se zvládat negativní myšlenky a emoce, ale také ukázat cestu k dalšímu zotavení.

LEADERSHIP
(nenásilný styl vedení lidí)

  • Koučování vám pomáhá vést lidi včetně toho, jak pracovat v kolektivu. Jde o to, naučit se inspirovat lidi a vést je určitým směrem, aby celý tým dosáhl, co nejlepších výsledků.

Koučování s respektem

KOUČOVÁNÍ S RESPEKTEM

MUDr. Magda Dosbabová
IČO: 03132251
Možnost vystavení faktury.
Číslo účtu: 4054913073/0800

koucovani@srespektem.cz
Třebíč, Praha, celá ČR

„K tomu abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.“ 
                                                                                      Antoine de Saint-Exupéry 

KONTAKTUJTE MĚ!

Koučování s respektem

MUDr. Magda Dosbabová
IČO: 03132251
Možnost vystavení faktury.
Číslo účtu: 4054913073/0800

koucovani@srespektem.cz
Třebíč, Praha, celá ČR