MÉ KOUČOVACÍ SLUŽBY "UŠITÉ NA MÍRU"

Vydáte-li se na cestu, první krok bývá nejtěžší...

Vyberte si typ koučování, který Vám nejvíce vyhovuje.
Koučování vytvořené "na míru" podle Vašich potřeb - kolektivní,  individuální nebo kombinované.

Koučování probíhá osobně i online.
Pokud nebudete spokojeni, vrátím Vám peníze zpět!

Chcete-li začít nezávazně jednou koučovací hodinou, nabízím konzultaci zdarma, následně můžeme pokračovat v koučování.

Celodenní workshop je vhodný zvláště pro práci s kolektivem. Jeho vícedenní varianta je rozšířena o individuální konzultace a nácvik nově získaných dovedností. 

image

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

Na začátku prvního setkání Vám vysvětlím, jak koučování probíhá a co můžete očekávat. 
Tato konzultace je zdarma a trvá 20 minut.

Zmapujeme Vaši současnou situaci a upřesníme si, jaké máte očekávání a definujeme Váš nový cíl.
Je pro mě důležité, abyste si  hledal/a svá vlastní řešení, která vycházejí přímo od Vás, z Vašich originálních zdrojů.

Pokud se rozhodnete pro další setkání, můžeme navázat na stejný cíl nebo si stanovit nový. Podle Vašich potřeb.
Někdy trvá nalezení správného cíle déle a dá se mu proto případně věnovat i další  setkání.

Povedeme spolu konstruktivní rozhovor, během něhož si ujasníte své životní i pracovní priority, a budete přesně vědět, kam se vydat, co je třeba pro změnu učinit, i jak na nové cestě postupovat.   

image

KOUČOVACÍ BALÍČEK

Koučovací balíček zahrnuje 5 setkání a je zvýhodněn 20% slevou.
Nejlepších výsledků dosáhneme opakovaným koučováním.

Již po prvním koučování pocítíte, že se Vaše úsilí a práce na sobě projevuje, a Váš život se obrací k lepšímu. 
Koučování zahajuje proces změny a Vaše vytyčené následné kroky se mohou stát až překvapivě účinným prostředkem na cestě k cíli.
 Počáteční dvě nebo tři koučování mohou navazovat v jedno- až dvoutýdenních rozestupech.
Následná setkání doporučuji po dalších třech až čtyřech týdnech. 

Důvodem je čas, který potřebujete k tomu, abyste mohli nové nápady a postupy začít realizovat, a mohli jsme pak pracovat na dalším postupu vpřed.

Pokud nebudete mít o další koučování zájem, nebudu Vás do ničeho nutit. 
Rozhodnutí je pouze na Vás. 

Může se stát, že Vám bude stačit jedno sezení k vyřešení současného problému. 
Pokud ale budete časem potřebovat koučování znovu, můžeme navázat tam, kde jsme přestali.

Koučování s respektem

CELODENNÍ / VÍCEDENNÍ WORKSHOP

Workshop je uzpůsoben pracovním kolektivům a cílem je dosáhnout osobního posunu a pokroku, který bude viditelný a užitečný pro kolektiv, a přispívá ke zvýšení výkonnosti všech zúčastněných.

Hlavním principem skupinového koučování je, že kouč vede dialog vždy jen s jedním účastníkem a ostatní do něj vstupují jen po vyzvání, aby nedocházelo k neplodným diskusím.


Skupinové koučování jde dál než moderování, neboť kromě společného zadání pracuje i s individuálními posuny každého z účastníků, která směřují k naplnění společného zadání. 

Úlohou kouče je citlivě reagovat na dění ve skupině a být v neustálém kontaktu s každým členem.
 


„Cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem.“ 
—  Konfucius

Koučování s respektem

„K tomu abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.“           Antoine de Saint-Exupéry 

koucovani@srespektem.cz